Ναυτιλία, η αιχμή του δόρατος

Ελλαδα & ναυτιλια 

Η Ελλάδα είναι από παράδοση ένα ναυτιλιακό έθνος, καθώς η ναυτιλία είναι από την αρχαιότητα, η παλαιότερη μορφή ενασχόλησης των Ελλήνων και αποτελεί και σήμερα το βασικότερο τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.

Σήμερα η ελληνική ναυτιλία είναι η σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας και κατατάσσεται παγκοσμίως στην κορυφή για όλα τα είδη των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά και των δεξαμενόπλοιων black carrier.

Αριθμοί & Προοπτικές

Σήμερα η Ελλάδα των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων, κατέχει ακόμα  την πρώτη θέση παγκοσμίως στην πλοιοκτησία του εμπορικού στόλου, αφού κατέχει το 23,2% του Παγκόσμιου Εμπορικού Στόλου και κατατάσσεται στην κορυφή για όλα τα είδη των πλοίων.

Οι προοπτικές για επενδύσεις στην ναυτιλιακή αγορά είναι τεράστιες για τους μεγάλους επενδυτές και σίγουρα οι συνεργάτες του Go Greece θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι, αφού είναι εξαιρετικά έμπειροι και εξειδικευμένοι σε όλες τις ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Ο Ιδρυτής μας - η Εγγύησή μας

Επισημαίνουμε ότι το δικηγορικό γραφείο του ιδρυτή του Go Greece, κ. Γρηγόρη Ατζαράκη, ασχολήθηκε κατά βάση με ναυτιλιακές υποθέσεις αφού υπήρξε για 8 χρόνια οικονομικός διευθυντής της μεγαλύτερης εταιρίας τροφοδοσιών και εφοδιασμού πλοίων, καθώς και Πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και  του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ.