Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Κάντε ερώτημα

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενημερωση επενδυτων

Αναλαμβάνουμε την Ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων επενδυτών για την συμμετοχή τους στην υλοποίηση Προγραμμάτων Χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ισχύοντος Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021 – 2027.

Προτάσεις & διαχείριση

Εκπονούμε μελέτες σκοπιμότητας για λογαριασμό των επενδυτών και αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή επιλέξιμων έργων και  προτάσεων χρηματοδότησης.

Συμμετέχουμε στην παρακολούθηση, στη διαχείριση και στην υλοποίηση των εγκεκριμένων Προγραμμάτων, καθώς και σε όλες τις ενέργειες που προβλέπουν οι όροι χρηματοδότησης.

Η ένταξη στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που απαιτεί  πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες και για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους επενδυτές ότι στην ομάδα του Go Greece συμμετέχουν πολύ έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη ένταξης και διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.