Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μέσα από την παροχή κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των...

Διαβάστε Περισσότερα